Misja

 Misja


Stowarzyszenie Edukacji Olimpijskiej oferuje środowisku ludzi związanych z olimpiadami przedmiotowymi możliwość twórczego dla siebie i innych wykorzystania swojego zapału i wiedzy w szeregu kreatywnych i rozwijających aktywności.

Wizja


Chcemy stać się największym Stowarzyszeniem Edukacyjnym w Polsce, mającym realny wpływ na debatę publiczną w sprawach związanych z nowoczesną edukacją. Pragniemy być głosem grona ponadprzeciętnie uzdolnionych młodych ludzi, którzy w przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju naszego społeczeństwa. Nasze zaangażowanie pragniemy wyrażać w formie raportów, analiz czy występów medialnych, które wniosą wiele wartości merytorycznej do dyskursu społecznego.