Działania

Popularyzacja


Prowadzimy szeroko zakrojone akcje informacyjne odnośnie oferty konkursów i olimpiad ogólnopolskich. Staramy się zminimalizować ryzyko, że zdolny i ambitny uczeń nie spróbuje swoich sił w zmaganiach, wyłącznie z braku wiedzy o danej, interesującej go dyscyplinie naukowej.

Mentoring


Członkowie Stowarzyszenia tworzą interdyscyplinarną naukową mozaikę, wykształcone na każdej dziedzinie grono absolwentów olimpiad, gotowych służyć radą i pomocą w przygotowaniach aktualnie startującym w konkursach licealistom.

Rozwój


W ramach partnerstwa z naszym Stowarzyszeniem wiele organizacji oraz środowisk naukowych prowadzi dla naszych członków szkolenia, warsztaty i spotkania, które podnoszą kompetencje oraz otwierają nowe ścieżki kariery będąc niejako przedłużeniem doświadczeń wyniesionych z olimpiad.

Networking


Zbliżamy do siebie młodych specjalistów z wielu dziedzin nauki, tworząc środowisko do wielu kreatywnych i pożytecznych społecznie projektów. Integracja ma również wymiar społeczny i pozwala kontynuować zawarte podczas olimpiad znajomości.

Nauka


Poświęcamy szczególnie dużo uwagi nowoczesnej edukacji oraz badaniu trendów na rynku edukacyjnym. Planujemy poprzez działania medialne i publicystyczne wnosić do debaty publicznej zagadnienia związane z innowacjami oświatowymi. Przedstawimy również ścieżki kariery naszych członków, co pozwoli pewniej obrać drogę kariery dopiero wstępującym do naszego Stowarzyszenia absolwentom olimpiad.